آرشیف : vahid57

تغییر آدرس بلاگ

سلام دوستان ضمن تشکر از الطاف و عنایات شما دوستان به نوشته های این حقیر لازم به ذکر است

گوش صیاد زمان کر شده است

+4   سالها در گذر عمر گرفتار شدیم بسکه آزرده شدیم خار شدیم گوش صیاد زمان کر شده است از سخنهای همه، عالم و دین دین شده ملعبه کوردلان ناکسان ناخردان بی هنران دین به معنی اصیلش گم شد چه بگویم که همه عالم ما

کشوری دارم محل عاشقی

+2 کشور عشق و تمشک و زندگی کشوری آری ز اعجاز و کلک کشوری کلا به نام زندگی مردمش هر لحظه و هر ثانیه فکر یکدیگرنه فکر دغدغه کشوری پر شور از مهر و وفا کشورم ایران ،ایران با وفا هر دم و هر لحظه

معاند منم یا تویی؟

+3 معاند منم یا تویی ای خبیث بخیل خدا را مجاهد منم یا تویی ای که دین را دلیل به دینم تداعی نمودی تو ظلم و ستم که دینم بود دین مهر و امید تو دشمن تر از صد هزار دشمنی به میهن چو آفت

سنی مندن آلا نن عاقیبتی پیس یانسن

+3 سنی مندن آلانن عاقیبتی پیس یانسن دینی ایمانی گدیب آخیرتی پیس یانسن بو گونی من گورورم باشگا نه گونلر واردر گوروم او اوز وایینا دونیادا ویران قالسن نیسگیلیم چوخدی منیم حالیمه گولمه جانا نیسگیلی اولسا اونون عاجیز و حیران قالسن داغیلیب دوره بریم هچ

حقا که دگر موقع تکبیر و اذان شد

+3 در مملکت عشق علی وای چه ها شد با نام علی مشغله ای باز به پا شد نامش به زبان آمد و پژواک به پا شد هیهات حسین آمد و دوران فغان شد مسکین ز ادب راوی و میخانه نهان شد مسجد همه جا

جانا چرا اندوه لبنان کشت ما را

+10   جانان من اندوه ایران کشت ما را بشکست این قوم بدان دلهای ما را جانان من تا کی بود عجز و صبوری برخیز وقت است وقت غیوری برخیز بانکی نه که آمد وقت اعجاز جانان من ایران دگر طاقت ندارد برجان پاره زخم

بیا با ما نشین دلدادگی کن

+3 بیا با ما نشین دلدادگی کن ایران مرا ویرانه کردند نمکش بردند و باغش خانه کردند به هر مثقال خاکش زر و گوهر برای مردمش بتخانه کردند همانهایی که زندان ها بدیدند همان ها که جوانی را ندیدند همان هایی که از بهر تفکر