کتگوری آرشیف ها: نقد

گوش صیاد زمان کر شده است

+4   سالها در گذر عمر گرفتار شدیم بسکه آزرده شدیم خار شدیم گوش صیاد زمان کر شده است از سخنهای همه، عالم و دین دین شده ملعبه کوردلان ناکسان ناخردان بی هنران دین به معنی اصیلش گم شد چه بگویم که همه عالم ما

کشوری دارم محل عاشقی

+2 کشور عشق و تمشک و زندگی کشوری آری ز اعجاز و کلک کشوری کلا به نام زندگی مردمش هر لحظه و هر ثانیه فکر یکدیگرنه فکر دغدغه کشوری پر شور از مهر و وفا کشورم ایران ،ایران با وفا هر دم و هر لحظه

معاند منم یا تویی؟

+3 معاند منم یا تویی ای خبیث بخیل خدا را مجاهد منم یا تویی ای که دین را دلیل به دینم تداعی نمودی تو ظلم و ستم که دینم بود دین مهر و امید تو دشمن تر از صد هزار دشمنی به میهن چو آفت

سنی مندن آلا نن عاقیبتی پیس یانسن

+3 سنی مندن آلانن عاقیبتی پیس یانسن دینی ایمانی گدیب آخیرتی پیس یانسن بو گونی من گورورم باشگا نه گونلر واردر گوروم او اوز وایینا دونیادا ویران قالسن نیسگیلیم چوخدی منیم حالیمه گولمه جانا نیسگیلی اولسا اونون عاجیز و حیران قالسن داغیلیب دوره بریم هچ