Monthly Archives: آوریل 2015

زندگينامه فروغ فرخزاد

+5 فروغ فرخزاد در سال 1313 در تهران چشم به جهان گشود پس از گذراندن دوره های آموزشی دبستانی و دبیرستانی برای آموزش نقاشی به هنرستان نقاشی رفت در 16 سالگی با پرویز شاپور ازدواج کرد و به اهواز رفت و در آنجا اقامت کرد

چرسی و کافر

+14 چرسی به یک کافر میگه: سگرت میکشی ؟ کافر میگه نی. شراب میخوری؟ کافر میگه نی. زنکه بازی میکنی؟ کافر میگه نی. چرسی عصبانی میشه و میگه: خدا خراب و تراب کنه خی ناقی کافر هستی !

وجدان چیست ؟

+18 وجدان چیست؟ وجدان نوعی از شایستگی و توانایی است که ممیز ذات انسان میباشد. وجدان جمع از ادراک, فهم و تجارب است که در باطن انسان از همه انگیزه ها و محرکات اعمال انسان باخبر میباشد. وجدان در مقام بالاتر از عقل و خرد