Monthly Archives: آگوست 2016

نفرت

+3 تاریکتر از گورِ مظلومان خانهِ اندیشه های توست ای بیهوده ترین همه مخلوقها گر طالبی یا داعشی یا جلی و یا ملا داری بدست قدر و قضا در عالم جهل بنشسته ایی داری گمان تو ایی خدا من نمی خواهم روم آنجا بسوزانم بهشتی

بازی بقا

+1 ترک کن این جسم را پرواز کن ای روح اندوهگین من بگذار تا کفتار ها جسمت را بدرند گوشتت را ببلعند خونت را بنوشند و دندان در استخوانت تیز کنند در حریم لاشخوران ارزش انسان چیست؟

تغییر آدرس بلاگ

سلام دوستان ضمن تشکر از الطاف و عنایات شما دوستان به نوشته های این حقیر لازم به ذکر است