تاریخچه ملیشه ها در افغانستان

در کشور های مختلف سلاطین برای تشکیل حکومت های جهانی تلاش میکردند. آنها توسط قوای مجهز نظامی این فکر و اندیشه را عملی میکردند.  امپراتوریهای بزرگ و وسیع در گوشه و کنار جهان تشکیل میشد. تاریخ هند از سلاطین بزرگ یاد میکند. هر گاه پادشاهی بر کل کشور پهناور هندوستان حکومت میکرد, این حکومت بر کل جهان معنی داشت. هندی ها مردم بیرون از این محدوده را بنام بربر یا ملیچها یاد میکردند. ناسیونالیزم هندو که به رهبری چندراگوپتا در هند شکل گرفت. قدرت حکومتهای خارجی را در هند بر انداخت.  آنها را بنام ملیچها از هند بیرون کرد. استعمال کلمه ملیچها در زبان و فرهنگ ما قدامت و سابقه زیاد ندارد. در فرهنگ ما حرف چ کلمه ملیچها به حرف ش تبدیل میشود. ملیشه به نیرو های اطلاق میشود که خارج از نظم و انضباط و تشکیلات ارتش دولتی باشد. این نیرو ها در محلات تشکیل میشود. دولت در پلانهای امنیتی و عملیاتی خود از نیروی آن استفاده میکند. در کشور ما نظامهای ملوک الطوایفی تشکیلات نیمه نظامی و یا شبه نظامی داشتند. این نیرو ها در خدمت ارباب ها و خوانین میبود. در مواقع که دولت از آنها تقاضا میکرد. این نیرو ها بنام ایلجاری و سخلوی نیز جمع آوری میگردید. صفوف  قوای دولتی را تقویه میکرد.

بعد از پیروزی کودتای هفت ثور تشکیل قوای ملیشه در افغانستان زیر نظارت ارگان های دفاعی و امنیتی کشور شکل منظم را به خود گرفت. بیشتر این نیرو ها جنبه قومی و منطقه وی داشتند. گروه های شبه نظامی با استفاده از مساعدتهای مالی و تسلیحاتی دولت در محلات تشکیل میشدند. دولت برای جلوگیری از نفوذ گروه های مخالف در محلات و روستا ها از وجود آنها استفاده میکرد. این گروه ها امکانات و توانایی دست داشته خود را بیشتر برای برآورده ساختن مقاصد شخصی و گروهی خود بکار میبردند. دولت از اختلاف بین گروه های مسلح مخالف نیز استفاده میکرد. بعضی آنها را به اساس توافقات مخفی کمک میکرد, آنها را گروه های مسلح مخالف پروتوکولی میگفتند. در مجموع همه این گروه ها از هر قماش که بودند, با دست آزاد به جان و مال و ناموس مردم تجاوز میکردند. آنها از خدمت نظام و تعقیب قانون معافیت داشتند. علاوه به امتیازات که از دولت میگرفتند. روستا ها و محلات نیز در اختیار آنها بود. مفتخوری, خودخواهی, خودسری, زور گفتن در جمع سایر امتیازات سبب افزایش این گروه ها میشد. در اثر اختلاف و رقابت بین آنها برخورد های خونین صورت میگرفت. در بسیاری حالات سازمان امنیت دولتی برای تضعیف گروه های مورد نظر, زمینه اختلاف و رویارویی را بین آنها چاق میکرد. از این تشکیلات بیشتر به ضرر مردم و برای تضعیف وحدت ملی در افغانستان استفاده شد.

حبیب انصاری

در باره حبیب انصاری

حبیب انصاری تا بحال 15 مطلب فرستاده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *