معاند منم یا تویی؟

معاند منم یا تویی ای خبیث بخیل خدا را مجاهد منم یا تویی ای که دین را دلیل
به دینم تداعی نمودی تو ظلم و ستم که دینم بود دین مهر و امید
تو دشمن تر از صد هزار دشمنی به میهن چو آفت همی نشتری
بس است جمله هرب و هارب همی که لایق به توست دشمنی اجنبی
به چندین دهه، کشورم باختی چه باختن که بر جان ما تاختی
چه جاتها که بهر شما تاختند جوانها که امیدتان ساختند
ولیکن شما ها که شاهنشهید مثال عدو این میان ارجهید
از ایشان برامان بتان ساختند مزاری براشان چنان ساختند
چو ایشان برفتند لز کاروزار بر خویش و یاران چه ها ساختند
گرفتید از راست و چپ خاک را شمال و جنوب و به کل خاک را
یکی نان و گندم یکی پسته خام یکی هم برنج و یکی بانک را
چه پستان کسانی شدید چو کفتارها در بیابان شدید
به غارتگری مرد میدان شدید به اموال ما شاه میدان شدید
لباس پیامبر به تن کرده اید حدیث از وی و از علی کرده اید
چه بی دین و ایمان چه کم گشته اید چه گویم که دین را ثمر کرده اید
به ناموسها رخنه ها کرده اید چو ایران زمین را فدا کرده اید
چه گویم چه ها و چه ها کرده اید خودم شرم دارم که نان با شماست
خودم شرم دارم که با اینچنین عجوز و مجوزان به یک کشورم
به یک آب نوشم ز یک نان خورم بترسم ز فردای خود وانگهی
شوم مثل ایشان خدایا زهی چو پست و فرومایه گردم در این سالها
خدایا بکش یا بکن حکمتی نما رحمتی بهر ایران زمین
بس است زرگر بی خرد،بی ادب چه ها گفته ای بهر شاهنشهت
مگر او چه کردست با میهنت که اینگونه تازی به شاهنشهت
سرت زیر بنداز و رعیت بمان وگر نه خودت دانی و سنگ قبر
خودت دانی و بازجوی قهیر خودت دانی و بند ناب و اصیل
ببخشید گر روده ام راه شد ببخشید گر جمله ام داغ شد
ببخشید گر جمله هایم چو تند بنای تباهی ز ریش و زبن
ببخشید گر تند و واضح صریح نمودم بیان جمله هایی قبیح
ببخشید گر شعر نی آمدست به طبع بلند شهنشاه خویش
به خود آی و مردانه رفتار کن به رعیت نگه کن خودت حکم کن
اگر اینچنین مینمود شاه تو چه آوردی ار روزگارش تو خود
به سنگ مزارش نمیکرد رحم خودش گر که شاهش چنین خار بود
چو رحمت برد شاه قبلی زتوست وگر نه نه من شاهییم و نه آنکس که گفت

vahid57

در باره vahid57

وحید زرگر تا بحال 8 مطلب فرستاده است.

همان هایی که از بهر تفکر -- به اوینها نمودند عمر مشکل -- همان ها اینک اندر باب حاکم -- تفکرها کنن اندر خم و گل -- همانانی که آزادی سرودند -- همانانی که از اسلام گفتند -- همانانی که اندر باب حکمت -- گرفتن خون ما در خاک مهنت -- همان هایی که از مردی زدن دم -- همان هایی که دژخیم بهتراز هم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *