ما کی هستیم افغان های عزیز؟

+26 نامه به آدرس افغان ها هموطنان گرامی, افغان های عزیز, نامه حاضر سوالات زیر را از ما میپرسد: ما کی هستیم؟ ما چه داریم؟ دروازه ما را کی ها میکوبند؟ بیگانه ها چگونه ظاهر ما را بخود میگیرند, همرنگ ما میشوند؟ اکنون یکجا با

عدالت

+28 زنده را نکوهش, مرده را ستایش و سعادت از آن ما خواهد بود, آنچه از ما نیست و در محدوده تصرف ما در آمده و رنگ ما را بخود گرفته, به کسانی بدهیم که نشانی از آنها در سر و صورت خود دارد و

خشونت فرهنگی

+23 خشونت فرهنگی بر ضد کی مبارزه کرد؟ علیه چه مبارزه کرد؟ از چه دفاع کرد؟ چگونه و در کجا دفاع کرد؟ اشخاص, افراد, دسته ها و گروه های که آسایش و آرامش مردم را برهم میزنند که برای بر هم زدن آسایش و آرامش

ترکیبات نوشته نشده

+22 هر گاه ترکیبی را نوشته نشده میبینید, بدست خود بنویسید. دست, دست نارس, دست خالی, دستان, رستم دستان , دست فروش, دست دوم, دست اندرکاران, دست تکان دادن, دست یازیدن, دست اول, دست بدست, دست مالی, دست نامریی, دستش در خینه است, دستش را

زندگی مشترک

+22 مسیر زندگی مشترک در اجتماع که عرف دینی در سایه عرف اجتماعی حرکت میکند و از عرف اجتماعی نیرو میگیرد. در مزرعه اجتماع درخت بی عدالتی قد میکند. این دو عرف, دو نیروی حاکم در اجتماع, دست مرد را دراز تر میپندارد و آنرا

آتش پرست

+23  نویسنده: صادق هدایت در اطاق یکی از مهمانخانه های پاریس طبقه سوم ، جلو پنجره ، فلاندن که بتازگی از ایران برگشته بود جلو میز کوچکی که رویش یک بطری شراب و دو گیلاس گذاشته بودند، روبروی یکی از دوستان قدیمی خودش نشسته بود.

داش آکل

+23 نویسنده: صادق هدایت همه ی اهل شیراز میدانستند كه داش آكل و كاكارستم سایه ی یكدیگر را با تیر میزدند. یكروز داش آكل روی سكوی قهوه خانه ی دو میلی چندك زده بود، همانجا كه پاتوغ قدیمیش بود. قفس كركی كه رویش شله ی

سستی فطرت

+8 کدام آیینهِ هستی ندارد جانفشانی ها؟ کجاست آن کس که بگریزد ز چنگ بی نشانی ها؟ ز آهی ما چه ترس دارد شمع خاموش صبحگاهان فقط گوش است که میلرزد ز صوت آهفشانی ها دهد پیغام مرگ با خود نبض با خیز و جست

از خیرات سر شما

+22 مردی عادت داشت که حین صحبت همیشه بگوید  از خیرات سر شما مثلا ٬ اگر می پرسیدی .. فلانی خان چطور هستی ..؟ می گفت : خوب هستم از خیرات سر شما . روزی کسی از او پرسید …فلانی خان چند طفل داری ..؟

رحم خدا

+22 مردی رفت پیش داکتر و گفت داکتر صاحب یک تکلیف برایم پیش شده هرکس گپ میزند میشنوم اما وقتی که زنم چیغ میزند و غالمغال میکند نمیشنوم داکتر گفت برو بیادر ای تکلیف نیست سر تو رحم خدا شده!

ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ

+22 یک ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﭼﻪﺀ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﻝ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ “ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺗﺤﻔﻪﺀ ﺩﺭﻭﯾﺶ!” ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺻﻔﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻮﺷﺖ “ﮐﻢ ﻣﺎ ﮐﺮﻡ ﺷﻤﺎ!”

گهواره خالی

+22 داستان کوتاه از اکرم عثمان برای انجنیر نادر عـمـر و خانواده « گل آغا» کارمند شـصت و هـشـت سـاله، عصر که از کار برمیگردد پیش از تبدیل لباسـهایش چایجوش حلبی کوچکی را بر سـر اشـتوپ میگذارد و منتظر میماند تا آب جوش بیاید و

کنیبال ها

+4 مرا کشتند آن لحظه که دستِ یک طفل یتیم را که از گرسنگی و سرمای زمستان میلرزید از دامن خود دور زدند و بی محابا گزشتند مرا کشتند آن وقت که مادری با طفل نوازادش در کنار جاده دست گدایی بلند کرده بود و رهگذران بر کف دست

تحفه

+3 جهنم کرده اند دنیا را به تمنای بهشت لطف پروردگار یکتا را حرام کردند و گویند که زشت است و بی حاصل نام این دنیا بر دل نوشتن کاریست از جاهل گویند بهشت اصلی آن بر هستی باشد این بر هر چه بینی فانی و

زندانی تو

+2 کاش خاطراتم عاری از تو میبود و خیابانی که هر روز در آن میپیچم هنوز بوی ترا نمی داشت من زندانی تو استم در شهر خودم در خاطرات خودم /////////////////////// احسان

شکایت عقل

+3 عقل را دیدم که آمد خاک بسر گفت جا دیگر نمیخواهم بسر هر یکی از خود براند من را بی من خوش باشد هر یک تن را مشکلم این است چنون کاریگرام در میان خوب و بد قاضیگرام خوب را اندر پییش کوشش کنم بد

بحر عشق

+2 عشق تو در دل نهان داریم ما همچو شمع آتش بجان داریم ما تا رخت بیرون کنی از لقا از نفس تیر و کمان داریم ما نیست همرازی که گویم راز خود همچو اشک خاموش زبان داریم ما نسیت همچون ما در این عالم

ایفون 6+

+22 یک بچه با تيليفون ايفون 6+ خود بالاي دختر تيم ميداد دختر گفت : واوا بيشك مبايل را از كجا كردي؟ بچه میگه د مسابقه دوش برديم. دختر گفت: كدام مسابقه چند نفر بودين در مسابقه ؟ بچه میگه : مه بودم صاحب مبايل

دعا

+3 یک نفر در مسجد چنین دعا میکرد : خدایا از تو هیچ چیز نمیخواهم فقط جایشه نشان بتی خودم میگیرم .

معلم

+25 معلم به شاگرد گفت : کوه های مشهور افغانستان را نام ببرید؟ شاگرد: معلم صاحب یک کوه را شمانام ببرید دیگرانش بیادم میاید. معلم: کوه بابا ! شاگرد: کوه ماما ، کوه کاکا ،کوه لالا