آرشیف برچسب ها: افغانستان

تاریخچه ملیشه ها در افغانستان

+5 در کشور های مختلف سلاطین برای تشکیل حکومت های جهانی تلاش میکردند. آنها توسط قوای مجهز نظامی این فکر و اندیشه را عملی میکردند.  امپراتوریهای بزرگ و وسیع در گوشه و کنار جهان تشکیل میشد. تاریخ هند از سلاطین بزرگ یاد میکند. هر گاه

رازق فانی

+7 رازق فانی در سال ۱۳۲۲ خورشیدی در گذر بارانه‌ کابل به‌دنیا آمد. از دانشگاه کابل دانشنامه‌ لیسانس گرفت و فوق لیسانس را در رشته‌ی اقتصاد سیاسی از یکی از دانشگاه‌های بلغارستان بدست آورد. فانی با پایان یافتن درس‌هایش به کابل بازگشت و با شروع

معلم

+25 معلم به شاگرد گفت : کوه های مشهور افغانستان را نام ببرید؟ شاگرد: معلم صاحب یک کوه را شمانام ببرید دیگرانش بیادم میاید. معلم: کوه بابا ! شاگرد: کوه ماما ، کوه کاکا ،کوه لالا