آرشیف برچسب ها: بهشت

میوه های پوسیده

+4 در زیر درختان بلند میوه های گندیده نارسیده از شاخه های پُر از برگ سبز بر خاک فتاده پوسیده اند « تمثال آدم از بهشت »

بهشت

+7 ﻗﻄﺎﺭﯼ ﺳﻮﯼ “ﺧـــــــــﺪﺍ” ﻣﯿﺮﻓﺖ، ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ …. ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ…ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ  شان “ﺧـــــــــــﺪﺍ”ﺑﻮﺩ ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ..

تحفه

+3 جهنم کرده اند دنیا را به تمنای بهشت لطف پروردگار یکتا را حرام کردند و گویند که زشت است و بی حاصل نام این دنیا بر دل نوشتن کاریست از جاهل گویند بهشت اصلی آن بر هستی باشد این بر هر چه بینی فانی و