آرشیف برچسب ها: تیلفون

خانم در اتوکاری

+3 خانم نزد داکتر داکتر « خانم, چرا هر دو گوش شما سوخته؟» خانم « بخاطرینکه در اتوکاری بودم و تیلفون زنگ زد . بجای گوشی اتو را در گوش خود چسپاندم.» داکتر « پس چرا هر دو گوش شما سوخته؟ » خانم « بخاطریکه

ایفون 6+

+22 یک بچه با تيليفون ايفون 6+ خود بالاي دختر تيم ميداد دختر گفت : واوا بيشك مبايل را از كجا كردي؟ بچه میگه د مسابقه دوش برديم. دختر گفت: كدام مسابقه چند نفر بودين در مسابقه ؟ بچه میگه : مه بودم صاحب مبايل