آرشیف برچسب ها: دست

ما کی هستیم افغان های عزیز؟

+26 نامه به آدرس افغان ها هموطنان گرامی, افغان های عزیز, نامه حاضر سوالات زیر را از ما میپرسد: ما کی هستیم؟ ما چه داریم؟ دروازه ما را کی ها میکوبند؟ بیگانه ها چگونه ظاهر ما را بخود میگیرند, همرنگ ما میشوند؟ اکنون یکجا با

عدالت

+28 زنده را نکوهش, مرده را ستایش و سعادت از آن ما خواهد بود, آنچه از ما نیست و در محدوده تصرف ما در آمده و رنگ ما را بخود گرفته, به کسانی بدهیم که نشانی از آنها در سر و صورت خود دارد و

ترکیبات نوشته نشده

+22 هر گاه ترکیبی را نوشته نشده میبینید, بدست خود بنویسید. دست, دست نارس, دست خالی, دستان, رستم دستان , دست فروش, دست دوم, دست اندرکاران, دست تکان دادن, دست یازیدن, دست اول, دست بدست, دست مالی, دست نامریی, دستش در خینه است, دستش را

مضمون ریاضی

+25 روزی معلم ریاضی از شاگردی پرسید : اگه مه بری خود یک دست دریشی تیار کنم دو و نیم متر تکه کار اس . اگه تکه متر پنجصد افغانی و اجوره خیاط دو هزار افغانی باشه جمعا ً باید چقدر پول داشته باشم ؟