آرشیف برچسب ها: شراب

فريدون مشيري: پركن پياله را

+3 پرکن پياله را كاين آب آتشين ديريست ره به حال خرابم نمي برد اين جامها كه در پي هم مي شود تهي درياي آتش است كه ريزم به كام خويش گرداب مي ربايد و آبم نمي برد….. من با سمند سركش و جادويي شراب

چرسی و کافر

+14 چرسی به یک کافر میگه: سگرت میکشی ؟ کافر میگه نی. شراب میخوری؟ کافر میگه نی. زنکه بازی میکنی؟ کافر میگه نی. چرسی عصبانی میشه و میگه: خدا خراب و تراب کنه خی ناقی کافر هستی !

نقد

+4 حاکمانى که نميدانند شب مردمانشان چگونه صبح ميشود. چه فرقى ميکند به شراب نشسته باشند يا به عبادت ايستاده…