آرشیف برچسب ها: عمل

وجدان چیست ؟

+18 وجدان چیست؟ وجدان نوعی از شایستگی و توانایی است که ممیز ذات انسان میباشد. وجدان جمع از ادراک, فهم و تجارب است که در باطن انسان از همه انگیزه ها و محرکات اعمال انسان باخبر میباشد. وجدان در مقام بالاتر از عقل و خرد

نامه شماره 57- 13.03.2015

+19 بهار شویم و چون بهار عمل کنیم عشق پدید آمد, آنگاه که خداوند در آینه جمالش به خود نگاه کرد. دست عشق پرده را کنار زد, زیبایی جمال خداوند را آشکار ساخت, خداوند عاشق زیبایی خود شد و پی آمد عشقبازی دایم خود را

ما کی هستیم افغان های عزیز؟

+26 نامه به آدرس افغان ها هموطنان گرامی, افغان های عزیز, نامه حاضر سوالات زیر را از ما میپرسد: ما کی هستیم؟ ما چه داریم؟ دروازه ما را کی ها میکوبند؟ بیگانه ها چگونه ظاهر ما را بخود میگیرند, همرنگ ما میشوند؟ اکنون یکجا با