آرشیف برچسب ها: عکس

داد و ستد در عشق

+2 قدر مرا ندانی تو از جان مرا گرانی تو تاکی مرا چون سایه ات از پی خود کشانی تو سنگ مزن به شیشه ام آتش مزن به بیشه ام سرو بلند عشقم من تیشه مزن به ریشه ام سرو روان برین من تو عشق

حل پرابلم ها

+5 خانم » عزیزم چرا در دفتر کار  یک عکس مره ده دیوال بند کدی؟ « شوهر » هر وقت که کدام پرابلم پیش میشه طرف عکست می بینم, پرابلم یادم میره و آرام میشم. « خانم به ناز »  عکس مه چی داره که تره آرام میکنه

آتش پرست

+23  نویسنده: صادق هدایت در اطاق یکی از مهمانخانه های پاریس طبقه سوم ، جلو پنجره ، فلاندن که بتازگی از ایران برگشته بود جلو میز کوچکی که رویش یک بطری شراب و دو گیلاس گذاشته بودند، روبروی یکی از دوستان قدیمی خودش نشسته بود.