آرشیف برچسب ها: لباس

طنزي از عزيز نسين

+8 …چند روز پیش وقتی از مدرسه به خانه برگشتم متوجه شدم وضع غیر عادیه . دو تا فرش نو توی سالن پهن بود و از توی ﺁشپزخانه بوی غذاهای خوشمزه می اومد .از مادرم پرسیدم: _ چه خبره مهمان داریم؟ _ ﺁره رییس پدرت

خلیفه جبار

+9 خلیفه جبار که تازه از قریه به شهر آمده بود با حال پریشان دنبال کار و غریبی میگشت. از دوران طفلیت تحت نظر پدر کسب گلکاری را یاد گرفته بود و تا چند سال پیش درآمد خوب داشت. مردم بنام خلیفه جبار و گاهگاهی

تحفه

+3 جهنم کرده اند دنیا را به تمنای بهشت لطف پروردگار یکتا را حرام کردند و گویند که زشت است و بی حاصل نام این دنیا بر دل نوشتن کاریست از جاهل گویند بهشت اصلی آن بر هستی باشد این بر هر چه بینی فانی و