آرشیف برچسب ها: مسجد

حال دل

+3 غزل زیبا از دوست صفحه افغان قلم « محمد آجان مرزی » که از طریق ایمیل به ما فرستاده است: حال دل حال خراب است به ميخانه روم جرعه ای نوشم از آن پس ديگر خانه روم قصۀ عشق سرايم به محراب جنون پس

دعا

+3 یک نفر در مسجد چنین دعا میکرد : خدایا از تو هیچ چیز نمیخواهم فقط جایشه نشان بتی خودم میگیرم .